Bærekraftledelse

Slik lykkes den grønne omstillingen

 • Trippel suksess: Bærekraftige virksomheter er både klima- og miljøvennlige, sosialt ansvarlige og har god økonomi
 • Veien dit: Det grønne skiftet kan oppnås med en strukturert og helhetlig tilnærming
 • Overbevist og overbevisende: Jeg kombinerer flere tiår med ledelse og coachingerfaring med oppdatert bærekraftsekspertise og en grønn tankegang
Stefan Urke sits on the jetty in Sæbø with a view of the Hjørundfjord

Planeten vår trenger forandring

Business as usual er ikke et alternativ

Bærekraft er kommet for å bli

Bærekraft er på alles lepper i dag. Hvorfor? Fordi bevisstheten stadig mer sprer seg om at kursen må endres, og at natur, klima og miljø må prioriteres høyt. Vi i Europa er pionerer her, EU GreenDeal er en viktig rettesnor.

Vi går fremover

De som åpent aksepterer denne endringen vil lykkes på lang sikt. Mange bedrifter ønsker å ta ansvar og har en stor ambisjon for å pådrive den grønne omstillingen.

Forandring som en mulighet

Som i enhver endringsprosess fører dette til store justeringer, enten det er innen salg og markedsføring, produksjon, HR eller økonomi. Og ja, en grønn forretningsmodell inkluderer sannsynligvis andre produkter og tjenester, nye forretningspartnere og en endret kundebase.

Byggesteiner for suksess

Systematisk tilnærming for garantert suksess

Hver enkel virksomhet må ta hensyn til klima- og miljøperspektivet i ledelsen og svare på de fire store spørsmålene

 • Hvorfor gjør vi dette?
 • Hvem har ansvaret, hvordan involverer vi alle?
 • Hvordan styrer vi klima- og miljøområdet?
 • Hva må prioriteres, hva må gjøres?
Hvorfor?Hvordan?Hvem?Hva?

Hvorfor

If you want something new, you have to stop doing something old.
(Peter Drucker)

 • Mål

  Utvikle en bærekraftsvisjon og -strategi

 • Målgruppe

  Senior ledergruppe

 • Format

  2-dagers “Green Mindset” workshop og oppfølging

 • Nytte

  Kompass for bærekraftig retning av selskapet

Om bærekraftig næringsliv

Hvis du som selskap ikke jobber aktivt med dette [bærekraft], så er det ingen som vil jobbe hos deg, det er ingen som vil kjøpe produktene dine, det er ingen banker som vil låne deg penger og det er ingen forsikringsselskaper som vil forsikre deg. Du har rett og slett ikke en business.

Oljefondsjefen Nicolai Tangen i Dagens Næringsliv 19.9.2022

Den globale bærekraftstrenden fører med seg at hver enkelt virksomhet må stille og besvare spørsmål om meningen og forretningsformålet på nytt.

En ny og kraftfull visjon om en bedre fremtid i harmoni med vår miljø og natur utløser utrolig motivasjon og samler energien i riktig retning.

Den velprøvde Green Mindset-workshoppen for topplederteamet gir de riktige impulsene her. Basert på Theory U (C.Otto Scharmer, M.I.T.) gjennomgår vi fire faser:

 • Reflektere – Hvor står vi i dag? Hvordan har vi kommet hit? Hvordan påvirker verden – positivt og negativt?
 • Gi slipp – Gjenkjenne begrensninger, tros- og tankemønstre og blinde flekker. Tenk og handle fritt og selvbestemt.
 • La komme frem– Hva kommer til syne? Hvilken fremtid og visjon for virksomheten blir synlig?
 • Skape – Konkretiser visjonen og formulere de strategiske hovedpunktene.

Hvem

Culture eats strategy for breakfast.
(Peter Drucker)

 • Mål

  Forankring bærekraftskulturen

 • Målgruppe

  Ledere, bærekraftsteam

 • Format

  Organisasjonskart/jobbbeskrivelser. Bærekraftssjekk. Kurs og coaching på jobb

 • Nytte

  Den grønne omstillingen støttes av hele organisasjonen

Å kontinuerlig rette selskapet mot bærekraft er en omfattende endringsprosess. Og som i enhver endring avhenger suksessen også her av menneskene.

Ut fra isbergmodellen ser vi på to nivåer.

 

1. Fakta

Dette handler om organisatorisk forankring.

Hvem har ledelsesansvaret for gjennomføringen av bærekraftstrategien?

Hvordan organiserer vi effektivt kontroll- og styringsfunksjonen?

 

2. Emosjoner

Hver endring innebærer usikkerhet, frykt og kanskje motstand.

 • Er klima, miljø og natur virkelig viktig for ledelsen, eller er det bare en trend, og handler det egentligbare om penger? Nøkkelord: grønn-vasking
 • Kan økologisk og sosial bærekraft virkelig lykkes samtidig med den økonomiske? Eller er arbeidsplassene våre truet?

 

2 relevante nivåer: fakta og emosjoner.

Å opprettholde tillitten er helt avgjørende.

Som utgangspunkt bruker jeg en enkel bærekraftskultursjekk:
10 spørsmål med en skala fra 1 til 10 i en anonym online-spørreundersøkelse.

Basert på dette utarbeider vi en plan for å inkludere alle i prosessen. Elementer inkluderer en informasjons- og kommunikasjonsagenda, opplæring og coaching, markere suksesser og dele beste praksis.

Hvordan

If you can´t measure it, you can´t manage it.
(Peter Drucker)

 • Mål

  Systematisk bærekraftsstyring

 • Målgruppe

  Bærekraftsteam

 • Format

  Innføring av systemer og prosesser for å håndtere bærekraft. Sertifisering

 • Nutzen

  Profesjonell ledelse av den kontinuerlige forbedringsprosessen innen bærekraftsområdet

En vellykket virksomhetsstyring baseres på den kontinuerlige forbedringsprosessen, også kjent som PUKK-prosessen (planleggeutførekontrollerekorrigere).

Klima- og miljøstyring er ingen unntak. Utgangspunktet er en grundig vurdering av nåsituasjonen og en vesentlighetsanalyse, der konkrete mål settes og tilhørende tiltak planlegges. Kontroll og rapportering muliggjør avvikskorrigering og sikrer måloppnåelse.

De velprøvde verktøyene fra Stiftelsen Miljøfyrtårn muliggjør effektiv og målrettet styring av alle relevante områder.

Bli Miljøfyrtårn

Alle som ønsker Miljøfyrtårn-sertifisering kan delta på kurset.

 • Kartlegging av klima og miljø

 • Vesentlighetsanalyse

  Vesentlig.no (i samarbeid med UN Global Compact)

 • Innrapportering

  inkludert klimarapport

 • Målverktøy

 • Tiltaksverktøy

  inkludert gjennomføringskontroll

 • Mange praktiske mindre verktøy

Miljøfyrtårn sertifisert

Hva

Entrepreneurship is not a science nor an art. It´s practice.
(Peter Drucker)

 • Mål

  Handlingsplan

 • Målgruppe

  Bærekraftsteam og ledere

 • Format

  Workshops og oppfølging

 • Nytte

  Fra ord til handling. Forbedre bærekraftytelse og internalisering

Å komme fra ord til handling – dette er ofte den største utfordringen.

I én eller flere teamworkshops prioriteres tiltak, og utarbeides handlingsplanen: hvem gjør hva til når.

For at denne også skal ha en sjanse til gjennomføring i daglig drift, må de tidsmessige og personlige ressursene planlegges nøye.

Ledere på alle nivåer må involveres og støtte denne planen.

En del av handlingsplanen omfatter også markedsføring. En positiv kommunikasjon av miljøtiltak må veies nøye opp mot faren for grønn-vasking.

Din Bærekraftscoach

Forme endring

Jeg, som din bærekraftscoach, støtter i denne endringsprosessen med lang erfaring, høy motivasjon og en strukturert og helhetlig tilnærming.


Ut fra den individuelle situasjonen og problemstillingen utarbeider
vi sammen en felles endringsplan.

Kunder rapporterer

Ekte suksesshistorier

La deg inspirere av de autentiske opplevelsene til kundene mine.

  “Stefan Urke is a great resource and, in connection with the coaching project, which was part of the “Green Transition” course at Bølgen Bærekraftsenter, has contributed to bringing out relevant points that Always Cargo will use further in its presentation to potential customers and investors. Stefan has helped us to go in depth to find who the real target group is and how to simplify and sharpen the message as best as possible. His focus on the environment and sustainability has contributed with concrete proposals for such a focus and obtaining the most current and relevant information in this area. Gives Stefan Urke the best recommendations related to the presentation of figures related to emissions calculations within freight transport on the professional market, and systematic work adapted to the company’s foundation, which is already built on sustainability principles.”

  “I would like to recognize Mr. Urke as one of the outstanding speakers of the high-quality certificate course “The Certified Sustainability Manager” of the FORUM Institute for Management.
  Mr. Urke is characterized by a high level of competence and specialist knowledge, which makes him an indispensable part of our course. His ability to communicate complex issues clearly and understandably, coupled with his passionate and committed delivery style, contributed significantly to the success of the course. His expertise and commitment are exemplary and emblematic of the quality and standards that the FORUM Institute places on its courses and speakers.”

  “The Environmental Lighthouse Foundation is Norway’s leading environmental certification. As part of our strategic approach and competence-enhancing program for the consulting department, we wanted to offer the environmental lighthouse consultants the course «Green business models». We then chose Stefan Urke to prepare and complete the online course which consists of three modules as well as assignments and self-study. Stefan’s outstanding competence both in sustainability management and in the didactic approach was the basis for the great success and the satisfied participants. We will continue with the course “Green business models” for our consultants together with Stefan.”

  “Sustainability is firmly rooted at TEEKANNE as a family business. To take the next Steps, we worked together with Jan and Stefan Urke in a spirit of trust. In doing so, they distinguished themselves through the highest level of competence, which they implemented with us – and we particularly liked this – in a pragmatic way. For our sustainability week, we designed a survey with the Urkes in which we gained important insights into our sustainability in the Company. Jan gave our opening keynote on the topic of “Green Mindset”. And what can I say? I couldn’t have asked for a better one!
  Thank you so much for your support.”

  “Stefan Urke inspired our team in a 2.5 days workshop (U-Camp) for a real green mindset. We found our long-term sustainability vision and drafted the strategic cornerstones with the aid of the traffic light model. Many thanks to Stefan for this intense and ground-breaking workshop. We look forward to his continued support in our green transformation.”

  “VISTAGE is an executive coaching network. In one of our regular business meetings Stefan Urke really hit the point with  a workshop on sustainability leadership, proven also by excellent feedback from the participants. He made us start thinking about our impact on the massive environmental problems, but also inspired for a new understanding of entrepreneurship in harmony with nature and society.”